přihlášení

Železniční muzeum výtopna Jaroměř

... místo, kde pára žije

Úvodní foto
 

Návštěvní řád

  1. K příchodu do muzea a odchodu z něj smí návštěvník použít jen vyznačené přístupové cesty. Při pohybu v blízkosti staničních kolejí musí dbát nejvyšší opatrnosti.
  2. V prostorách muzea se návštěvník pohybuje jen ve vyhrazených prostorách a po vyznačených cestách. Při přechodu kolejí použije zřízené přechody, nestoupá na hlavy kolejnic, kolejnice překračuje.
  3. Návštěvník dbá, aby se zejména děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od točny a od prohlížecích kanálů. Nebezpečí pádu do hloubky.
  4. Návštěvník dodržuje přísný zákaz jakékoliv manipulace se zařízením budov i vozidel. Bezpodmínečné také dodržuje zákaz lezení po vystavených vozidlech, kromě oficiálně povoleného přístupu na stanoviště strojvedoucího, nevstupuje na ochozy, stupačky, žebříky nebo jiné části vozidel. Kromě nebezpečí pádu hrozí poškození exponátů.
  5. Návštěvník udržuje v prostorách muzea čistotu a nepoškozuje zařízení a vystavené exponáty.
  6. Každá mimořádná událost, požár, úraz, též poškozování či rozkrádání exponátů je návštěvník ve smyslu obecně závazných předpisů povinen neprodleně ohlásit pracovníkovi muzea.
  7. V případě opakovaného porušování Návštěvního řádu nebo jeho porušování zvlášť hrubým způsobem může být návštěvník vykázán z prostor muzea bez nároku na vrácení vstupného.
  8. V celém areálu muzea je zakázáno kouřit a požívat alkoholické a návykové látky.
  9. Vzhledem k charakteru expozice je areál částečně bezbariérově přístupný.


Mediální partneři:

Český rozhlas Hradec Králové Krkonošské turistické vysílání Internetový přehled nostalgických jízd v České republice

Partneři a sponzoři muzea:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje Město Jaroměř Ministerstvo Kultury Národní technické muzeum Praha České dráhy a.s. Muzeum Luzna u Rakovnika ČEPRO a.s. ČEZ a.s. Chládek&Tintěra, silnice-železnice, divize Pardubice a.s. PRODRA s.r.o., Praha Josef Rytir - hasici pristroje Ing. František Smola, Žamberk Alprim CZ s.r.o. Kovokubát s.r.o. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. AŽD Praha s.r.o.

Muzejní parní vlaky podporují:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje HRADECKO ...spravny cil vasi cesty Turisticka oblast Podkrkonosi Kladske pomezi Sprava zeleznicni dopravni cesty Kulturní a sportovní nadace města Náchod Město Jaroměř Město Dvůr Králové nad Labem Město Česká Skalice Obec Kuks Obec Mostek Obec Rychnovek Obec Bila Tremesna Obec Dolni Brusnice Obec Horni Brusnice Počítače, digitální tisk, ekonomické služby: ZAMA s.r.o. Jilemnice

Projekt opravy parní lokomotivy Conrad Vorlauf podporují:

Národní technické muzeum Praha Ministerstvo dopravy ČR Nadace OKD a transportní skupina AWT Fond T-Mobile BONATRANS a.s. CZ LOKO Česká Třebová Kovo obrábění Vraštil S.A.M. Holding s.r.o., Miletín KASTT, spol. s r.o. SELP servis Zámečnictví Voda

Jak nám můžete pomoci?

masinka Provozoval stránek Společnost železniční Výtopna Jaroměř o.s. masinka TOPlist masinka