Co se podařilo v roce 2020

20. 5. 2025

Opět nastal čas podívat se na uplynulý rok a říci si, co se nám v něm vše podařilo. Minulý rok výrazně ovlivnil a zkomplikoval jeden virus. Ale i přesto se nám mnohé podařilo. Jaké jsme v roce 2020 uspořádali akce a jízdy nostalgických vlaků? Jaké nové exponáty se nám podařilo získat? Jak pokročila revitalizace památkově chráněného areálu muzea? A na co se můžete v nastupující sezóně těšit?

Otevření muzea bylo naplánováno na velikonoční prázdniny v dubnu, ale otevřít jsme mohli až 16. května. Podobně jsme také museli sezónu předčasně ukončit a naposledy otevřeno bylo 11. října. Po většinu doby nebylo také možné přijímat individuálně objednané prohlídky mimo pravidelnou otevírací dobu muzea.

První víkend v červenci, který byl prodloužen o státní svátek, jsme uspořádali jízdy parních vlaků se kterými jsme zavítali do České Skalice, Hradce Králové a Bílé Třemešné.

Tradiční květnovou “Muzejní noc” jsme kvůli opatřením byli nuceni odložit na říjen a nakonec i říjnový termín zrušit. První víkend v srpnu jsme po loňském úspěchu uspořádali další ročník akce “Mašinky a hračky ve Výtopně Jaroměř” opět ve spolupráci se sdružením Kostky.org a Kulíškovou hernou.

V červnu uspořádala Geocachingová komunita úklidový event v našem muzeu, při kterém nám pomohli s terénním úklidem prostor venkovní expozice, ještě jednou děkujeme. V září přes naše muzeum projížděla 1. Královéhradecká young rally 2020 na cestě z Hradce Králové do Sněžného a posádky vozů zde měli zastavení s úkoly. O pár dnů později proběhl 13. ročník setkání přátel značky Moskvič v Lázních Bohdaneč a v rámci programu vyjeli i k nám na prohlídku muzea. Pokladna muzea také opět posloužila jako volební místnost.

Dalších akcí mimo naše muzeum se zástupci železničního muzea Výtopna Jaroměř zúčastnili. S kolejištěm z LEGO kostek jsme kromě naší srpnové akce zavítali i na “Kostkování Olomouc 2020” a “Tropickou charitativní pouť” do České Skalice. V Hostinném proběhla výstava, na kterou jsme zapůjčili naše exponáty. (víc infa?)

Pokračovali jsme v pracích na expozici našeho muzea a jeho zázemí. Po opravě většiny střechy rotundy (až na přední část nad stáním 7 a 8, která byla opravována v 90. letech), ve které se nachází hlavní část naší expozice, jsme provedli I. etapu obnovy dýmníků (komínů pro odvod kouře z parních lokomotiv) a nyní máme 4 plně renovované, respektivě doplněné, nad stáními pro lokomotivy 1 až 4 a pro další dýmníky máme připravené táhla a obruče. Také jsme částečně obnovili dřevěnou štítovou stěnu za stáním 8, především vnější část a okna v ní umístěné. Tyto akce by nebylo možné realizovat bez partnerů…

V roce 2019 a 2020 jsme instalovali do rotundy torzo parního stroje a kotel z vodní pumpárny, na kterých jsme dále pracovali. Již v loňské zprávě jsme psali o získání úzkorozchodné důlní lokomotivě a vozu na uhlí. Dále jsme získali elektromechanické zabezpečovací zařízení ze stanice Praha Bubny a to z kanceláře výpravčího a stavědla 3. (upřesnit?) a umístili ji do expozice. Tyto zařízení by jsme rádi zkompletovali tak, aby bylo možné ukázat, jak fungují. Sbírku návěstidel jsmě rozšiřili o šeřaďovacího trpaslíka (takhle asi ne) a sběrač z lokomotivy Eso?

Největším novým exponátem je lokomotiva “Štokr” 556.0304 s tendrem, kterou jsme za pomocí veřejné sbírky a dotace od Královéhradeckého kraje zakoupili a od září je umístěna ve venkovní expozici a již se na ní pracuje. O převozu lokomotivy byla již publikována zpráva Štorkrovská anabáze. Na lokomotivě začala demontáž některých jejich částí, z tendru se vyklidily spojnice a uhlí, které sem bylo nazbrojeno v roce 1981 a v muzeu si ho můžete zakoupit jako suvenýr a přispět tak na opravu této lokomotivy a přišpět také můžete koupí jízdních řádů.

Byla zahájena oprava kanceláře v prvním patře rotundy a její přeměna na archiv se studovnou a kancelář “vrchního” v uhelném skládku, kterou měníme na kuchyňku. V rotundě jsme také pracovali na chodbě a v těchto pracích pokračujeme i letos (jaké práce?). Také jsme částečně obnovili stěnu a podezdívku zadní stěny rotundy. Do budovy rotundy jsme umístili nové ponky a vitríny (získané ofiko v roce 2019 z dotace?)

V roce 2019 jsme zahájili obnovu zdevastovaného oplocení bývalé strojové stanice Jaroměř, minulý rok se v tomto pokračovalo, ale bohužel díky právním sporům je nám bráněno mít vlastní soukromý pozemek oplocený a než se tyto spory vyřeší, v obnově oplocení nemůžeme pokračovat. Neoplocení se mimo jiné projevilo ve dvou případech žhářství, při kterých bylo poškozeno šest vozů.

Pokračovalo se v budování venkovní expozice zabezpečovací techniky, která bude po dokončení interaktivní. Byly zbudovány nové přechody u budovy rotundy pro lepší prohlídku venkovní expozice. Část prací (značná?) je nutná také na běžné údržbě areálu, na mnoha místech jsme se zbavili nežádoucích porostů a náletových dřevin. U budovy rotundy bylo opraven podzemní odvod dešťové vody od budovy, který byl zanesen a nefunkční. Při jeho obnově a novém vývodu za budovu byl objeven (?) původní žlab na odvod dešťové vody ze střechy. Započali jsme s jeho odkrytím a obnovou, jelikož byl na některým místech rozebrán při vedení uzemnění.

Protože na jaře bylo nejisté, kdy a jestli budeme moci muzeum otevřít, vznikl projekt virtuální prohlídky ve formě videí. Tvorba těchto videí byla náročnější, než jsme čekali a vzniklo pouze úvodní video a jedno prohlídkové o exponátu. Poté jsme zjistili, že budeme moci otevřít, a tak bylo potřeba náš čas věnovat přípravě expozice.

I přes zkrácenou sezónu naše muzeum opět navštívilo více jak 10 000 návštěvníků. Jubilejního návštěvníka jsme opět odměnili suvenýry a volnou vstupenkou. Těšíme se, že budeme moci odměnit 10 000 návštěvníka i letos.

Na jaře bylo možné muzeum podpořit nákupem trička “Záchrana” od Lomocomotif, kde nyní můžete pomoci jinde. Děkujeme za dobrý nápad, hezká trička a také všem záchranářům.

Pokud to bude možné, plánujeme letos otevřít 1. dubna.

Kategorie: Zprávy z akcí, Zajímavosti z muzea

Další zprávy z výtopny

Komentáře: