O nás

Jsme neziskovou organizací, která existuje díky partě nadšenců, kterým není lhostejná naše historie a památky. Našim hlavním posláním je záchrana, obnova a provoz historických železničních vozidel a budování železničního muzea ve výtopně Jaroměř. Převážná většina naší činnosti stojí na dobrovolnících, kteří se nebojí žádné práce a dokážou si poradit s řadou řemesel. Od zedníků, truhlářů, strojních zámečníků přes průvodce v muzeu až po topiče a strojvůdce parních i motorových lokomotiv.

Stručná historie

Počátek našeho sdružení sahá až do roku 1987, kdy pod záštitou Československé vědeckotechnické společnosti započala oprava parní lokomotivy řady 310.006. Tato oprava probíhala ve sdělovacích a zabezpečovacích dílnách v Hradci Králové. Po zprovoznění lokomotivy bylo rozhodnuto, že se jejím novým domovem stane depo v Jaroměři, kde byla nevyužívaná budova rotundy. V té době zde již probíhala oprava další parní lokomotivy, tentokrát řady 464.008. Její oprava byla dokončena v roce 1992.

Současně se zrodily první myšlenky o vybudování železničního muzea v Jaroměři. V následujících letech jsou shromažďovány exponáty pro budoucí muzeum, které je nakonec otevřeno v roce 1996. Zatím jen v omezeném rozsahu a to pouze na čtyřech stáních rotundy. Jak se postupně omezoval provoz Českých drah v depu Jaroměř, pomalu se rozšiřovalo muzeum. Nejprve o jedno stání, posléze na celou budovu rotundy. V roce 2004 ukončují České dráhy provoz ve strojové stanici Jaroměř a naše občanské sdružení si pronajímá zbytek areálu výtopny, aby mohlo rozšířit expozice muzea. Nyní už je většina areálů výtopny v majetku muzea a pracuje se postupně na obnově do podoby ze začátku 20. století.

V roce 2004 bohužel dojezdila námi opravená parní lokomotiva 310.006 kvůli výrobní závadě na kotli. Ale podařilo se zprovoznit motorové lokomotivy T211.2009 a T211.0066 a parní lokomotivu 423.0145 a dlouho se pracovalo na opravě parní lokomotivy Conrad Vorlauf z roku 1873. Bohužel obě parní lokomotivy již nejsou v muzeu, jako i další parní lokomotivy a exponáty zapůjčené Národním technickým muzeem Také se podařilo opravit do provozuschopného stavu několik železničních vozů, jak osobních, tak nákladních. V muzeu se podařilo opravit točnu a vyměnit podloží a pražce kolejiště od točny do rotundy. Také se podařilo opravit většinu střechy na rotundě a zbytek bude následovat. Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, pomocníkům a všem, co se na těchto pracech podíleli. Bohužel kromě těchto prací je v muzeu i spousta "neviditelných" prací, jako údržba exponátů a areálu muzea, příprava vlaků na jízdy a zabezpečení provozu muzea, tedy činnosti důležité, ale málo viditelné a časově náročné.

Pomozte nám zachránit naší historii

Bez sponzorů se neobejdeme. To je okřídlená věta, kterou zaslechnete u všech neziskových společností. Ani my nejsme výjimkou. Naše Spolky se zabývají budováním muzea a záchranou, obnovou a provozem historických železničních vozidel. Nejnáročnější na naší činnosti je získávání finančních prostředků pro restaurování exponátů a oprav budov a technických zařízení výtopny. Proto hledáme ochotné společnosti nebo jednotlivce, kterým není lhostejné naše kulturní dědictví.

Nabízíme Vám

  • Reklamu Vaší společnosti v prostorách muzea, v interiérech vozů a na propagačních materiálech
  • Vaše logo na našich internetových stránkách
  • Stylovou reklamu na historickém železničním vozidle

Jak nám můžete pomoci

  • Darováním předmětů spojených s historii železnic
  • Finanční podporu naších projektů
  • Materiálovou podporou
  • Technologickou podporou
  • Opravou konstrukčních celků historických vozidel a zařízení
  • Výrobou replik dílů historických vozidel

Výnosy ze služeb jsou určeny k financování naší hlavní činnosti a budou použity k záchraně, renovacím a provozu historických železničních vozidel a zařízení.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás.