…místo, kde pára žije

Výročí 160 let provozu trati Jaroměř - Česká Skalice - Malé Svatoňovice

27. 5. 2019

1. května 1859 proběhlo slavnostní zahájení provozu na trati z Josefova do Malých Svatoňovic. Letos si to připomeneme jízdou vlaku s parní lokomotivou 1. června. Jaká je historie této dráhy?

Historický vlak s parní lokomotivou 310.0134 v České Skalici

Historický vlak s parní lokomotivou 310.0134 v České Skalici

Lokomotiva při pobytu ve stanici doplňuje zásobu vody od hasičů a příznivci železnice si ji prohlížejí.

Druhá polovina 19. století je známá jako období technického rozmachu a pokroku. Začíná se rozvíjet průmysl a ten potřebuje uhlí a železnici. V roce 1857 byla zahájena stavba trati z Josefova (dnes nádraží v Jaroměři) do České Skalice a k černouhelným dolům v Malých Svatoňovicích. Trať byla postavena soukromou společností Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn (Jiho-severoněmecká spojovací dráha SNDVB) a ta udržovala provoz na trati až do roku 1909, kdy byla zestáněna a provoz převzaly Císařsko-královské státní dráhy k.k.St.B.

Jubilující trať překonala Labe po dřevěném mostě dlouhém 480 m, který byl svého času nejdelším dřevěným mostem v celém tehdejším Rakousku, a mířila k první stanici Česká Skalice. Tu si při své návštěvě dobře prohlédněte. Majitelé ratibořického zámku dosáhli výstavby reprezentativní výpravní budovy s dvorní čekárnou a rondelem. Rondel je dřevěná přístavba na konci krytého nástupiště a umožňovala krytý přístup k vlaku a ke kočárům směřujícím na blízký zámek.

Další část trasy měla původně vést povodím Úpy směrem k Úpici. Místo toho začíná trať z České Skalice stoupat k tehdejší zastávce Náchod (nádraží ve Starkoči vzniklo až se spojkou trati Starkoč–Václavice v roce 1876). Majitel náchodského panství a svatoňovických dolů Jiří Vilém Schaumburg-Lippe si byl vědom významu železnice pro dopravu uhlí, a tak prosadil trasování a stavbu železnice v této oblasti. Sám se musel zavázat k přepravě uhlí po železnici, aby stavba a provoz byly pro železniční společnost rentabilní. Teprve později se toto řešení ukázalo jako velmi prozíravé.

Další stanicí byl Kostelec a konečná stanice trati – Svatoňovice. Zajímavostí je, že právě při stavbě železnice získal Kostelec do svého názvu přívlastek Červený. Dělníci mu tak začali říkat podle množství červené hlíny, která se v místě nádraží nacházela. Úsek z České Skalice za Červený Kostelec je nejnáročnější, a to i v rámci dnešního provozu, protože zde vlaky musí překonat stoupání.

V konečné stanici v Malých Svatoňovicích byly tři dopravní koleje a výtopna pro parní lokomotivy. Dále zde byly postaveny koleje pro otevřené nákladní vozy a zásobníky na uhlí, které se do vozů sypalo a pomocí železnice rozváželo do celého Rakouska.

O významu trasy Jaroměř – Česká Skalice – Malé Svatoňovice – Trutnov svědčí, že dodnes tvoří významnou dopravní osu Královéhradeckého kraje. První vlak projel na trati z Josefova do Svatoňovic 3. února 1859 a vezl vybavení nádražních budov a kanceláří. První vlak s uhlím byl vypraven 16. 2. 1859. Slavnostní zahájení provozu a předání dráhy i veřejné osobní dopravě pak proběhlo 1. května 1859.

V sobotu 1. června si budeme moci tuto významnou událost připomenout i my. Přijďte se projet parním vlakem na trase Jaroměř – Malé Svatoňovice přesně 160 let a 1 měsíc po prvních pasažérech. Více informací naleznete na stránce jízdy.

Kategorie: Novinky z výtopny, Připravované akce, Historie železnice

Další zprávy z výtopny