…místo, kde pára žije

Výroba dopravních prostředků v českolipské vagónce

20. 1. 2023

Další článek ze sborníku Bezděz o českolipské vagónce, zaměřený na výrobu dopravních prostředků, tedy nejen železničních, autorů M. Hofmana a J. Kačerové (z našeho muzea).

Posun nákladních vozů vedle rotundy

Posun nákladních vozů vedle rotundy

V té době probíhala oprava boční stěny rotundy, kde se nachází pokladna a zázemí muzea.

Ve sborníku Bezděz vyšel článek věnovaný výrobě dopravních prostředků v českolipské vagónce autorů Marka Hofmana (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě) a Jany Kačerové (spolupracovnice našeho muzea Výtopna Jaroměř). Článek navazuje na předchozí, který představil historii a vývoj českolipského závodu a je zaměřen na výrobu veškerých dopravních prostředků (železniční vagóny, motorové vozy, tramvaje, kabiny lanovek, karosérie autobusů a automobilů) vyráběných ve vagónce od 20. let 20. století do roku 1996. Závěr je věnován nejstarším provozuschopným kolejovým služebním vozidlům Ds vyrobeným v této vagónce.

Článek Výroba dopravních prostředků v českolipské vagónce.
Článek Českolipská vagónka (zmiňovaný první článek)

O historii českolipské vagónky připravuje Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě výstavu a můžete se zapojit. Pokud chcete pomoci a máte železniční modely, prospekty, fotografie, upomínkové předměty nebo další materiály týkající se vagónky, kontaktujte Marka Hofmana na e-mailu hofman@muzeumcl.cz nebo na telefonu 774 825 090.

Kategorie: Zajímavosti ze světa železnice, Historie železnice

Další zprávy z výtopny