165 let od zahájení provozu na železnici Pardubice - Josefov

4. 11. 2022

V dostatečném předstihu bylo v tisku oznámeno, že 4. listopadu 1857 vyjede první vlak na nově dokončenou trať z Pardubic k Josefovu. O odjezdu tohoto vlaku z Pardubic se dočítáme v Prager Zeitung: „15 minut po příjezdu pražsko-vídeňského vlaku do pardubického nádraží, tj. v 10.45 vyjel bohatě ozdobený vlak, který táhla lokomotiva ‚Austria‘ se 14 osobními a 3 zavazadlovými vozy.“

Idealizovaný pohled na nádraží Josefov

Idealizovaný pohled na nádraží Josefov

Z knihy „Malebné pohledy na Jiho-severoněmeckou spojovací dráhu z Liberce do Pardubic“ vydané nejspíše v roce 1859. Alej vychází z křižovatky Na Špici a směřuje do pevnosti (dnešní ulice Svatopluka Čecha).

Vlak stavěl ve stanicích Opatovice, Hradec Králové a Smiřice, pokaždé vítán hudbou a množstvím lidí. Na jaroměřském nádraží, které se tehdy jmenovalo Josefstadt (Josefov), dojel vlak po 1 hodině a 10 minutách jízdy. Zde byl uvítán městskou reprezentací a vojenskou hudbou. Poté následoval slavnostní banket v nádražní restauraci. V českých Pražských novinách psali: „Slavnosti byli přítomni velitel pevnosti FML. (pozn.: FML. znamená polní podmaršálek) Šlechtic Kisslinger, c. k. představení krajských úřadů z Králové Hradce a Chrudimi, vrchní úředníci státní dráhy a ze správní rady pp. Liebig, Zdekauer, dvorský rada Jansa co zastupitel Jeho Jasn. Knížete Rohana, Lanna a Klein, a mnoho jiných vysoce postavených úředníků.“ Liebig a za ním jmenovaní jsou akcionáři a stavitelé této dráhy.

Na zpáteční cestu se vlak vydal po 15. hodině. Do vozů již mohli usednout i první cestující z řad veřejnosti a okusit ve zdejším kraji nevídaný zážitek – jízdu vlakem. Bohužel nazpět do Josefova museli po svých, jelikož železniční společnost již další vlak v tento den nevypravila. To ovšem cestující neodradilo. I v následujících dnech se na Josefovském nádraží scházeli obyvatelé z okolí, aby se svezli poprvé v životě vlakem.

Jízdenka do Smiřic, tehdy nejbližší stanice Josefovu, stála III. třídou 10 krejcarů. Do Pardubic se dalo dojet III. třídou za 55 krejcarů, I. třídou za 1 zlatý a 50 krejcarů. Dostavníkem se tehdy cestovalo z Josefova do Pardubic za 1 zlatý a 36 krejcarů. Pro cestování na Pardubicko-liberecké dráze byly zavedeny celkem čtyři vozové třídy. Ty byly vzhledem k tehdejší malé vzdělanosti odlišeny kromě číslic i barvou vozů a to následovně: I. třída žlutá, II. třída zelená, III. třída červenohnědá, IV. třída šedá. Těmto barvám vozových tříd odpovídaly barevně i jízdenky. Jízdenky se tehdy prodávaly stejně jako dnes ve vestibulu nádražní budovy v pokladně, kontrolovány byly ovšem před nastoupením do vlaku. Osobní vozy byly opatřeny osvětlením, ale toalety a vytápění bychom v nich hledali marně. V případě potřeby mohli cestující využít nádražních toalet při zastávkách vlaku. V chladném počasí byl prostor pro cestující vyhříván obdobně jako u dostavníkové přepravy. Do vozů pod lavice se kladly měděné ohřívací lahve plněné horkou vodou nebo teplým pískem. Železniční společnost vybavila kamny na tuhá paliva pouze salonní a poštovní vozy. U poštovních vozů bylo požadováno, aby poštmistr mohl třídil zásilky i během jízdy, v čemž by mu zima bránila. Zato u salonních vozů se jednalo pouze o zajištění pohodlí cestujících, kteří za jízdné zaplatili nemalé peníze. Dva salonní vozy, které Pardubicko-liberecká dráha vlastnila od roku 1858 byly vybaveny též i toaletou.

Osobní vůz Pardubicko-liberecké dráhy z roku 1858

Osobní vůz Pardubicko-liberecké dráhy z roku 1858

Zleva jeden a půl oddílu II. třídy o celkovém počtu 12 míst, uprostřed oddíl I. třídy se šesti křesly a napravo třetí třída s dřevěnými lavicemi. Vozy IV. třídy byly bez lavic.

Od 5. listopadu byla zavedena na nové železnici pravidelná osobní a nákladní doprava podle prvního jízdního řádu. Mezi Josefovem a Pardubicemi jezdili denně čtyři páry vlaků s odjezdy z Josefova ve 2.40, 7.55, 14.45, 19.55 hodin. Jízda do Hradce Králové trvala 38 minut a do Pardubic s krátkou zastávkou v Hradci Králové přibližně 100 minut.

První vlak ovšem nepřijel do Josefova v tento slavnostní den – 4. listopadu, ale již o několik dní dříve 20. října 1857. V tento den byl vypraven z Pardubic zkušební vlak složený z osobních vozů a vedený lokomotivou Josefstadt. První úsek Pardubicko-liberecké dráhy z Pardubic do Josefova byl vystavěn i na dnešní poměry v neskutečně krátké době. Od zahájení vyměřovacích prací až k příjezdu prvního vlaku na josefovské nádraží neuplynulo více jak 14 měsíců!

autoři: Matěj Fries a Michal Havránek
úpravy: Michal Konrád

Kategorie: Z archiválií, Zajímavosti z muzea, Historie železnice

Další zprávy z výtopny