Květnové události roku 1945 v Jaroměři

8. 5. 2019

Dnes slavíme Den vítězství, kromě toho, že máme otevřeno, a dokonce k nám můžete přijet parní lokomotivou, si připomínáme konec druhé světové války v Evropě, i když Jaroměř byla osvobozena až 9. května a poslední bitvu si připomínáme až 12. května u Slivic.

V pamětní knize stanice Josefov - Jaroměř (dostupná také na portálu archivních fondů a sbírek České republiky) se o událostech ke konci války můžeme dočíst mnohé zajímavé. K dnešnímu výročí jsme připravili kratší výtah toho nejzajímavějšího. Text byl převzat i s jeho pravopisnými chybami.

V sobotu 5. května (…) Ve 12.30 po zprávách počal Pražský rozhlas volati o pomoc. Tím okamžikem nastala mezi zaměstnanci nervosita a napětí se stupňovalo, zvláště když byla volána pomoc anglicky a rusky.

Pár dní přeskočíme a dostaneme se k prvním spojeneckým vojskům v Jaroměři: Asi v 7 hodin ráno 8 května dozvěděla se stanice Josefov-Jaroměř z Hradce králové, že do Hradce Králové dojelo již 18 amerických tanků, z toho 6 odjelo k Josefovu. Tanky po hlavní silnici sem nepřijely, zato projela dvě americká auta pozdravovaný obecenstvem směr Velichovky, kde měl sídlo již zmíněný maršál Schörner. Za jednu hodinu se auta vracela, za nimi následovalo auto zmíněného maršála a odjížděla směřem ke Hradci Králové.

Tedy do Jaroměře jako první dorazila US Army v rámci mise Velichovky, kdy kolona vozidel z Plzně doručovala zprávu veliteli německé skupiny armád střed o kapitulaci třetí říše. Na rudou armádu si musela Jaroměř počkat do dalšího dne.

Po 6 roku schovávané vlajky československé opět zavlály na stožárech vedle staniční budovy. Velitel nádražní stráže Gabriel v chaosu z nádraží utek a jeho zástupce pokorně žádal o doprovod do Josefova k odzbrojení. Podvelitele a 20 vojínů do Josefova odvedl transitér Řezníček. Po celý den prchala poražená motorisovaná německá armáda po všech silnicích před výtěznou rudou armádou.- Teprve druhý den 9.května přicházela německá pěchota ve stavu úplně zuboženém.-Bosa v roztrhaných stejnokrojích, takže se podobala spíše žebrákům než vojsku. Při příjezdu motorisovaných jednotek a odzbrojování místním obyvatelstvem došlo k přestřelkám, při čemž přišly tři osoby o život.

Již v dopoledních hodinách dospěl předvoj ruské armády v čele s plukovníkem Fayancem do Jaroměře, kdež byl na náměstí za velikého jásotu obecenstva přivítán hudbou. Ruskou armádu přivítal ředitěl Hampl, předseda MNV Plukovník Fayanc poděkoval řečníku za jeho přivítání a ujistil ho o další podpoře.

Další odstavce raději bez komentáře: Za osvobozeni jsme a budeme věčně vděčni našemu bratrskému ruskému národu - ochránci všeho Slovanstva.

Tím končilo všechno utrpení, strach a ponížení, a zasvitlo opět slunce našeho osvobození. Ruské vojsko usadilo se v kasárnách, jak v Josefově, tak v Jaroměři a v obou městech zavládl opět radostný život.

A po osvobození se opět musela obnovit železniční doprava: Železnice byla jedna z pvních složek, jež ihned po revoluci zahájila práci. Zaměstnanci vrátili se na svá místa sami, pochopili, že doprava je páteří obnoveného českosl. státu. Ačkoliv bylyl různé obtíže, které se jim stavěly v cestu, chopili se radostně práce, takže vlaky brzy začaly jezditi podle normálního jízdního řádu.-

Kategorie: Z archiválií

Další zprávy z výtopny