…místo, kde pára žije

Štokrovská anabáze

23. 12. 2020

Naše muzeum získalo v září 2020 za vydatného přispění dárců a sponzorů nový přírůstek do sbírky, a to parní lokomotivu 556.0304. Co tomuto získání předcházelo a co s lokomotivou bude?

Štokr 556.0304

Štokr 556.0304

Zkouška nasvícení na muzejní noc 2020, která se nakonec nekonala.

Úspěšná lokomotivní řada 556.0 vznikala v poválečných letech s cílem sjednotit a obnovit park hnacích vozidel pro potřeby rychle rostoucí nákladní přepravy. Při konstrukci byla využita řada osvědčených i pokrokových řešení. Výroba se uskutečnila v Závodech V. I. Lenina Plzeň v letech 1952 - 1958 v celkovém počtu 510 kusů.

Stroj 556.0304 byl vyroben jako jeden z 80kusové 4. série v roce 1955, tendr 935.2347 k němu dodala Tatra n.p. Kolín až v roce 1958. Téhož roku byla lokomotiva převzata do provozu u ČSD.

V provozu se tato řada udržela až do samotného konce parního provozu v roce 1981 a to i v tehdejší strojové stanici Jaroměř, kde lokomotivy této řady zajišťovaly vozbu nákladních vlaků na "horských" ramenech na Starou Paku, Náchod i Trutnov. Posledním zdejším zdokumentovaným parním výkonem byl dne 14. 2. 1981 nákladní vlak z Jaroměře do Trutnova s lokomotivou 556.043 na postrku.

556.0304 v provozu

Náš Štokr 556.0304 byl po velkou část své aktivní služby přidělen do depa Cheb, strojové stanice Sokolov. Společně s dalšími lokomotivami tahal těžké nákladní vlaky na západní větvi uhelné magistrály mezi Karlovými Vary a Chebem a po strmých rampách přes Hájek.

Opečovávaný stroj ještě prošel, jako jeden z posledních parních, velkou opravou v ŽOS České Velenice (15. 10. – 13. 11. 1979), měl tedy mít před sebou ještě řadu let ve službě. Ale konec parního provozu byl na spadnutí…

Štokr 556.0304 odvezl 11. července 1981 poslední manipulační vlak v pravidelném provozu v obvodu Jihozápadní dráhy v Sokolově. Akce je bohatě zdokumentována fanoušky železnice. Na svoji poslední jízdu dostala lokomotiva i atraktivní nátěr.

Lokomotiva byla úředně zrušena jako jedna z posledních parních vůbec k 21. 12. 1981. Řadu let pak sloužila v domovském depu jako pojízdný vytápěcí kotel K-819. Roku 1996 byla převezena do Českých Velenic, kde sloužila jako zdroj náhradních dílů pro zdejší provozní lokomotivu 556.0506. Zde přežila i neslavný konec kdysi věhlasných velenických dílen a v již zbědovaném stavu připadla depu historických vozidel ČD. V roce 2004 byla vyposunována a přepravena do Chomutova a následně do Lužné u Rakovníka.

Koncem roku 2018 ji ČD nabídly k odprodeji společně s tendrem 935.2347 jako nepotřebný majetek v nekompletním stavu. Náš spolek o prodávanou lokomotivu projevil zájem, jelikož stroje této řady v Jaroměři byly doma, a také aby se kvůli případnému nezájmu o koupi nedostala do šrotu.

Prodej proběhl formou aukce, kterou náš spolek, jenž byl jediným přihazujícím, vyhrál. Díky dotaci Královéhradeckého kraje se lokomotiva zakoupila a začala se plánovat její přeprava.

Kdo maže, ten jede!

Předání lokomotivy proběhlo v Lužné u Rakovníka dne 10. září 2020 ráno. Přeprava byla zadána společnosti Východočeská dráha s.r.o.. Členové spolku lokomotivu prohlédli, prověřili výstroj a součásti, přemostili nefunkční brzdové potrubí, odstranili zateklou vodu, promazali ložiska, pročistili mazací trasy, doplnili olej do maznic pojezdu a zavedli osvětlení budky z generátoru, aby mohla být během jízdy obsazena.

Před polednem byla lokomotiva s tendrem shledána odborným technikem TRAK RAIL p. Kohlem způsobilou k přepravě a byla vyposunována do stanice. Po sestavení vlaku se mohlo vyrazit. Během prvních kilometrů se v každé stanici kontrolovalo oteplování nápravových ložisek. Štokr však jel vzorně a k žádným komplikacím nedošlo.

V Hradci Králové

Po druhé hodině ranní dne 11. září 2020 vlak dorazil do Jaroměře a do areálu muzea. Protože lokomotiva s tendrem je delší než točna v našem muzeu, zaujala místo nad popelovou jámou za skladem uhlí vedle rotundy, kde stroje této řady před necelými čtyřiceti lety stávaly. Po svítání se na Štokra přišli podívat první obdivovatelé a pamětníci parního provozu v Jaroměři a symbolicky se začalo s jeho opravou výměnou cedule s číslem 556.0304 na čele.

Dalšího dne, tedy 12. září, byl Štokr oficiálně představen návštěvníkům muzea v rámci Dnů Evropského Dědictví.

Na lokomotivě se začalo se zajišťovacími pracemi a pomalu i s opravami do vystavovatelného stavu, který bude odpovídat vzhledu lokomotivy v roce 1981.

Ještě jednou děkujeme Královéhradeckému kraji za poskytnutí dotace na zakoupení a přepravu této lokomotivy. Děkujeme také všem příznivcům, kteří nám přispěli, nebo ještě stihnou přispět, do sbírky na tuto lokomotivu a všem, kteří se na této anabázi podíleli a kteří se začali o tuto lokomotivu starat. A také návštěvníkům našeho muzea, kteří se na Štokra přišli či přijdou podívat a podpoří naší činnost.

Také děkujeme deníku Zdopravy.cz, který nám věnoval 100 kusů knižních jízdních řádů. Tento jízdní řád si můžete zakoupit za symbolickou cenu 304 Kč osobně v muzeu, přes členy spolků nebo ho objednat na zaslání poštou. Objednávat můžete přes předsedu Bohuslava Škodu na e-mailu predseda@vytopnajaromer.cz nebo telefonicky na čísle 731 489 411. K zakoupenému jízdnímu řádu obdržíte také celoroční vstupenku do muzea. Peníze z prodeje budou použity nejen na práce spojené s opravou Štokra, ale také na zabezpečení areálu muzea.

Rádi bychom přivezli z České Třebové tendr 925.014 (od lokomotivy 459.014). Spolu s kotlem od lokomotivy 456.159 tak vytvoříme malou expozici dochovaných vozidel z období 2. světové války a programu UNRRA. Na úhradu přepravy budou použity prostředky z veřejné sbírky.

Kategorie: Naše exponáty, Novinky z výtopny, Parní lokomotivy, Lokomotivy, Historie exponátů, Zajímavosti z muzea

Další zprávy z výtopny