…místo, kde pára žije

Co se podařilo v loňské sezóně

12. 3. 2020

Naše železniční muzeum Výtopna Jaroměř je s výjimkou objednaných prohlídek přes zimu zavřené a tak pracujeme na jeho zvelebování. Podívejme se před nastupující turistickou sezónou roku 2020 na uplynulou sezónu roku 2019. Jaké jsme v roce 2019 zorganizovali jízdy historických vlaků a jaké další akce jsme uspořádali? Co nového se u nás událo a změnilo? Jak pokročila revitalizace památkově chráněného areálu muzea? A na co se můžete v nastupující sezóně těšit?

Příprava expozice na sezónu 2019

Příprava expozice na sezónu 2019

Po opravách střechy se muselo uklidit v rotundě a očistit exponáty. Na motorové lokomotivě T211 probíhá údržba, aby mohla zanedlouho vyjet na zahajovací jízdy.

Přestože jsme muzeum v loňském roce oficiálně otevřeli až v dubnu na velikonoční prázdniny, tak první návštěvníky jsme uvítali u už v lednu. 4. května jsme sezónu roku 2019 slavnostně zahájili první jízdou nostalgického vlaku. Navzdory pokračující rozsáhlé rekonstrukci železniční stanice Jaroměř a souvisejícím výlukám se nám podařilo zorganizovat šest provozních dnů nostalgických (muzejních) vlaků:

Kromě těchto jízd muzejních vlaků určených široké veřejnosti jsme také uspořádali i dvě jízdy neveřejné. První jízda byla pro tehdejší SŽDC po nově opravené trati z Opočna do Hronova a zpět s parní lokomotivou 310.0134. Druhá do Dvora Králové nad Labem a zpět s motorovým "bobíkem" T211.2009 v rámci natáčení videoklipu k písničce Stanice Svět od Radima Flendera, kterou nazpíval s Lucií Vondráčkovou a v klipu si zahrál i Jiří Krampol. Kromě interiérů z vlaku, které byly natočeny při této jízdě, byly některé exteriéry použité ve videoklipu natočeny přímo u nás v muzeu.

Dalšími počiny byla dnes již tradiční květnová "Muzejní noc" a v létě pak zbrusu nová akce "Mašinky a hračky ve Výtopně Jaroměř", která má nepochybně potenciál tradice nově vznikající.

Zástupci železničního muzea Výtopna Jaroměř se zúčastnili i několika akcí mimo naše muzeum. Opět jsme navštívili Královehradecké "Nábřeží paromilů" s naším stánkem a kolejištěm z LEGO kostek. Se stejným kolejištěm jsme také zavítali na výstavy stavebnice LEGO. Kromě akce Mašinky a hračky to bylo "Kostkování Kroměříž 2019" a Svět "Kostek Olomouc 2019". V letošním roce jsme s kolejištěm vyrazili na "Kostkování Olomouc 2020" a další výstavy budou následovat.

Velké úsilí jsme věnovali práci na expozici našeho muzea a jeho zázemí. V roce 2018 proběhla rekonstrukce větší části střechy rotundy, ve které se nachází hlavní část naší expozice. Na tyto práce navázala další etapa v roce 2019 doplněná o opravu několika komínů. Střecha je tak již téměř celá opravená, s výjimkou relativně zachovalé části opravované koncem 90. let minulého století. V letošním roce je na řadě I. etapa obnovy dýmníků (komínů pro odvod kouře z parních lokomotiv), z nichž byly zachovány pouze torza. Práce na dvou z nich již byly zahájeny. Cílem první etapy jsou 4 plně renovované, respektive doplněné dýmníky nad stáními pro lokomotivy 1 – 4 a přípravné práce pro dýmníky 5 – 8. V roce 2019 byla rovněž opravena rozpadající se šachta dešťové vody. Zmíněné akce by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou již tradičně město Jaroměř, Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury ČR. Nezbytnou součástí těchto projektů jsou stovky odpracovaných hodin našich dobrovolníků.

V lednu 2019 jsme zahájili práce na instalaci torza parního stroje a parního kotle z vodní pumpárny do expozice. Obě zařízení byla součástí pumpárny, kde byla čerpána voda z Labe pro stanici a výtopnu v Jaroměři. Na parním stroji a kotli stále průběžně pracujeme. Těmto dvěma exponátům i železničnímu vodárenství obecně byla věnována výstava studentky a naší průvodkyně Jany Kačerové.

Pracovali jsme i na stávajících exponátech. Do rotundy jsme umístili a zrenovovali hnací nápravu z parní lokomotivy řady 464.0 a podařilo se nám znovu rozpohybovat traťmistrovský motorový vozík Vm 14/52, který sloužil v elektrárně Opatovice.

Do muzea se nám také podařilo získat kabinu z lokomotivy "Brejlovec", úzkorozchodnou lokomotivu a vůz na uhlí z dolů v Malých Svatoňovicích. Tyto exponáty v budoucnu rozšíří naši expozici.

Velkou snahu věnujeme potencionální koupi parní lokomotivy 556.0304 "Štokr" s tendrem a tendru anglické výroby (připomínka programu UNRRA) 925.014. V tomto úsilí nás můžete podpořit finančním darem. Do konce roku 2020 jsme totiž vyhlásili veřejnou sbírku, ve které máme díky vám již přes 30 000 Kč. Za veškerou podporu Vám mnohokrát děkujeme!

Stále také pracujeme na zázemí muzea. V současné době opravujeme kancelář v prvním patře rotundy, do které chystáme umístit náš archiv a vytvořit zde studovnu. Dále plánujeme přeměnit kancelář "vrchního" v uhelném skládku na "kuchyňku," čili místnost, která bude sloužit jako zázemí pro venkovní posezení a občerstvení. Na půdě rotundy jsme opravili podlahu a také renovujeme zadní stěnu rotundy.

V minulosti bohužel došlo v areálu muzea k několika krádežím, často čelíme poškozování exponátů a majetku ve venkovní expozici a vandalizmu. Pro zabezpečení exponátů a areálu našeho muzea, jež tvoří uzavřený střežený prostor, který je třeba chránit před vstupem cizích osob, jsme loni zahájili dlouho připravovanou obnovu devastovaného oplocení bývalé strojové stanice Jaroměř tak, aby se zamezilo neoprávněnému vstupu mimo otevírací dobu muzea a eliminovaly se škody z výše uvedené nekalé činnosti. Letos v obnově oplocení pokračujeme s cílem úplného fyzického uzavření areálu v době mimo provozní dobu muzea.

Dalším připravovaným projektem pro rok 2020 je oprava boční štítové dřevěné stěny, která byla dlouhodobě neudržovaná a je zejména z vnější strany poměrně zchátralá. Pokračovat budou i práce na budoucím stavědle a venkovní expozici zabezpečovací techniky. Tak jako v loňském roce bude pokračovat náročná běžná údržba areálu.

V loňském roce naše muzeum navštívilo poprvé přes 10 000 návštěvníků. Jubilejního návštěvníka jsme odměnili tričkem a volnou vstupenkou. Pokud se budeme letos těšit alespoň stejné přízni, tak našeho 10 000. návštěvníka roku 2020 opět odměníme.

Těšíme se na Vaší návštěvu v nadcházející sezóně. Poprvé budeme mít otevřeno na zelený čtvrtek o Velikonocích a poté každý víkend a svátek až do letních prázdnin. V době letních prázdnin pak bude tradičně otevřeno každý den včetně pondělků. Ale i mimo pravidelnou otevírací dobu se kdykoliv můžete objednat a přijít si naše muzeum prohlédnout.

Kategorie: Zprávy z akcí, Zajímavosti z muzea

Další zprávy z výtopny