Zprávy z výtopny

Novinky z našeho muzea, bádání o historii železnice v našem okolí, fotografie z námi pořádaných nebo navštívených akcí, zajímavosti ze světa železnice a něco o nás, naší práci a exponátech najdete zde. Zprávy můžete procházet níže podle data uveřejnění, nebo podle kategorií vybrat jen ty, co vás zajímají.

Kategorie

Všechny kategorie, Naše exponáty, 310.006, Novinky z výtopny, Parní lokomotivy, Lokomotivy, Historie exponátů, Zprávy z akcí, Soutěž, Z archiválií, Zajímavosti ze světa železnice, Připravované akce, Ringhoffer č.2, Vozy, Zajímavosti z muzea, Historie železnice.

Zprávy

 • Železnice v Jaroměři - VII. a VIII. Velká Válka

  23. 12. 2023

  Hodinu po půlnoci dne 26. července 1914 obdržela železniční stanice Josefov-Jaroměř telegrafické sdělení o vyhlášení mobilizace v rakousko-uherské monarchii. Od následujícího dne panoval na nádraží nebývalý shon. Osobní vlaky byly omezeny na úkor nákladních, které přivážely vojenský materiál. Zbylé osobní vlaky přijížděly přeplněné s příslušníky josefovských pluků. 28. července, v den vyhlášení války Srbsku, byl vypraven první vlak s vojskem na frontu, vezl švadronu 7. dragounského pluku.

  Více…
  Odjezd padesátiletých z jaroměřské zastávky do Dvora Králové nad Labem k odvodu v roce 1915.
 • Železnice v Jaroměři - VI. Zestátnění

  25. 7. 2023

  Hospodářská krize sedmdesátých let 19. století vyvolala přehodnocení státní železniční politiky. V roce 1884 vznikají Císařsko-královské státní dráhy, které postupně přebírají skomírající soukromé železniční podniky. Počátkem 20. století očekává zestátnění i naše Pardubicko-liberecká dráha, což vede k celkovému zhoršení přepravních služeb.

  Více…
  První jaroměřská zastávka z roku 1911.
 • Železnice v Jaroměři - V. Bouřlivý rozvoj

  12. 4. 2023

  Krach vídeňské burzy v roce 1873 zpomalil stavbu nových tratí v celém rakousko-uherském mocnářství. Aby bylo podpořeno železniční podnikání, byl vydán v roce 1880 zákon č. 56 říšského zákoníku „o tom, jaká polehčení a jaké výhody se mohou povoliti železnicím místním“. Tento předpis stanovil jednotná pravidla a legislativní úlevy pro výstavbu nového typu tratí místního významu. Oproti dosavadním drahám bylo možné stavět lokálky jednodušeji, použitím lehčích kolejnic, menších pražců, příkřejšího stoupání kolejí apod. Společnosti byly také osvobozeny od poplatků a daní na dobu 30 let. Díky tomuto zákonu následoval bouřlivý rozvoj lokálek, které si našly cestu i do těch nejzapadlejších koutů mocnářství.

  Více…
  Pohled na rozšířenou stanici, pořízený ze střechy obytné budovy na začátku 20. století.
 • Železnice v Jaroměři - IV. Za Rakouska-Uherska

  16. 3. 2023

  Dne 2. listopadu 1866 navštívil josefovskou stanici císař František Josef I. při své cestě po bojištích Prusko-rakouské války. Zde spatřil započatou obnovu zničeného nádraží, poté usedl do vlaku a odcestoval do Hradce Králové, kde pokračoval na tamější bojiště.

  Více…
  Nová výpravní budova z roku 1867 slouží svému účelu dodnes.
 • Železnice v Jaroměři - III. Prusko-rakouská válka

  14. 2. 2023

  „Již od jara roku šestašedesátého se v našem kraji objevily zvěsti o válce s ‚Prajzem‘, která se bude odehrávat v blízkosti vojenských pevností Josefov a Hradec.“ vzpomíná Josef Volf ve svých Vzpomínkách na válku roku 1866. Přípravy na válku, ve které byly na našem území poprvé ve značné míře použity železnice, se rozběhly 1. května 1866, kdy c. k. ministerstvo války aktivovalo Ústřední řízení železničních a paroplavebních transportů. Následující den je ve Vídni vyhlášena mobilizace a naplno se rozběhly transporty jednotek, vojenského materiálu a zařízení.

  Více…
  Provizorní výpravní budova z roku 1866
 • Výroba dopravních prostředků v českolipské vagónce

  20. 1. 2023

  Další článek ze sborníku Bezděz o českolipské vagónce, zaměřený na výrobu dopravních prostředků, tedy nejen železničních, autorů M. Hofmana a J. Kačerové (z našeho muzea).

  Více…
  Posun nákladních vozů vedle rotundy
 • Železnice v Jaroměři - II. Stavba dráhy

  2. 1. 2023

  Stavba páté parostrojní železnice v Česku byla zahájena v září 1856 v Pardubicích a v říjnu téhož roku v Liberci. Hlavní trať dlouhou 161 kilometrů budovaly společnými silami stavební společnosti bratři Kleinů a Vojtěcha Lanny. Trať horského charakteru s řadou vysokých mostů a dlouhých tunelů stavělo současně až 17 tisíc dělníků. Na stavbě pracovali jak řemeslníci a nádeníci z okolí stavby, tak i trhani, kteří táhli od jedné železniční stavby ke druhé.

  Více…
   Výřez z katastrální mapy se zakreslenými budovami stanice Josefov
 • Železnice v Jaroměři - I. Přípravy a plánování

  1. 12. 2022

  Počátky železnice v Jaroměři je třeba hledat ve městě úplně jiném – ve městě, které se již počátkem 19. století začíná měnit ve významné průmyslové středisko Rakouska – v Liberci.

  Více…
  Čtyři návrhy pro umístění stanice mezi Jaroměří a Josefovem
 • 165 let od zahájení provozu na železnici Pardubice - Josefov

  4. 11. 2022

  V dostatečném předstihu bylo v tisku oznámeno, že 4. listopadu 1857 vyjede první vlak na nově dokončenou trať z Pardubic k Josefovu. O odjezdu tohoto vlaku z Pardubic se dočítáme v Prager Zeitung: „15 minut po příjezdu pražsko-vídeňského vlaku do pardubického nádraží, tj. v 10.45 vyjel bohatě ozdobený vlak, který táhla lokomotiva ‚Austria‘ se 14 osobními a 3 zavazadlovými vozy.“

  Více…
  Idealizovaný pohled na nádraží Josefov
 • Ocenění za významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči

  13. 7. 2022

  Královéhradecký kraj ocenil dobrovolníky, kteří pečují o historické památky v regionu a opravují je. Mezi oceněnými byl i Společnost železniční výtopna Jaroměř, z.s. Konkrétně ocenění získal za dlouhodobou cílenou činnost popularizační, přednáškovou, publikační v oblasti památkové péče.

  Více…